ארצנו

מאת מיכה לבנה, חוקר ארץ-ישראל ומחבר ספרים על מצדה ועל הגולן


1. שלום עם סוריה

נושא השלום עם סוריה איננו פשוט ואיננו חד-משמעי. ראוי ללמוד תחילה את הנתונים ואת העובדות, כדי להגיע לגישה רציונאלית ולהחליט מה בעצם אנחנו רוצים וצריכים.

א. כללי

תמצית הדפים שלהלן - גישה רציונלית וריאלית לשלום עם סוריה
הגבול המנדטורי. משמעות הגולן לסוריה ולישראל
השיקולים לדיון עם סוריה
מטולה כמשל

ב. מהו הגולן הזה, לעזאזל?

גבולות הגולן, גיאוגרפיה
גבולות הגולן, הבט מדיני-משפטי
חלוקת הגולן לאזורי-משנה

ג. לקראת משא-ומתן

נימוקים טובים ונימוקים רעים
ההבדל בין הדעות השונות בישראל אינו גדול
עבר או עתיד - על מה להתעקש ועל מה אפשר לוותר
עומק הנסיגה כעומק השלום
דעת הקהל וחשיבותה

ד. בעיני הסורים

היסטוריה
במאה העשרים

ה. המים בישראל והגולן

הגולן והמים בישראל - נתוני יסוד
הגולן והמים בישראל - המחלוקת בשנות ה-20 למאה ה-20
הגולן והמים בישראל - המחלוקת בשנות ה-60 למאה ה-20
הגולן והמים בישראל - לקראת העתיד

ו. הגולן והגליל

במה שונה הגליל מן הגולן


2. מצדה

מתודיקה של הדרכה במצדה