הבא: למה אנשים מחנכים את ילדיהם מהבית?
הקודם: שאלות ותשובות על חינוך ביתי
שאלות ותשובות על חינוך ביתי

מה זה חינוך ביתי?

חינוך ביתי הוא דרך חיים בה הילדים לומדים ומתחנכים במסגרת המשפחה והקהילה. האחריות והסמכות לחינוך נשארות בידי ההורים והילדים, ולא מועברות לידי המדינה (כמו בחינוך ממלכתי) או לידי ארגונים מסחריים או אידיאולוגיים (כמו בתי-ספר וגנים פרטיים).

קצת בדומה לבישול ביתי, לוקחים את החומרים הזמינים בסביבה ומנסים לרקוח מהם תבשילים שיתאימו להעדפות בני הבית. כפי שבכל בית יבשלו ויאכלו דברים אחרים, כך גם בכל משפחה לומדים ומלמדים דברים שונים ובדרכים שונות. כמובן שהבחירה בבישול ביתי (או חינוך ביתי) אינה מפריעה לשאר האנשים לאכול במסעדות (או ללמוד בבתי-ספר פרטיים) ולאחרים לאכול בפנסיונים ציבוריים (או ללמוד בבתי-ספר ממלכתיים).

הבא: למה אנשים מחנכים את ילדיהם מהבית?
הקודם: שאלות ותשובות על חינוך ביתי

bottom bar


2002 © יונת שרון    תנאי שימוש    כבד את ילדיך