הבא: איזה אנשים ידועים גדלו בחינוך ביתי?
הקודם: האם בוגרי חינוך ביתי יוכלו ללמוד באוניברסיטה?
שאלות ותשובות על חינוך ביתי

איך ילדי חינוך ביתי יסתדרו בצבא?

חיילים רבים נאלצים לאכול בצבא תפריט מוגבל ונוקשה, בלי הבישולים האהובים של אמא והמאכלים המוכרים מהבית. איך הם מתמודדים עם הקושי הזה? רובם מסתדרים, אם בריאותם הכללית תקינה. אין שום צורך להרגיל אותם לתפריט צבאי במשך שנות ילדותם כדי להכין אותם לאכילה בצבא. וגם אם הכנה כזו הייתה יכולה לעזור - האם באמת היינו רוצים להאכיל את ילדינו למשך שנים רבות בתפריט צבאי רק בגלל חשש מפני קשיי הסתגלות בצבא?

באופן דומה, המשמעת והמסגרת במקומות מסויימים בצבא עשויות להיות שונות ממה שהילדים רגילים. סביר שאם בריאותם הנפשית תקינה באופן כללי, הם יוכלו להסתדר גם בסביבה הצבאית. ואפילו אם חינוך למשמעת צבאית היה יכול להקל עליהם את ההסתגלות הזו - האם באמת כדאי להשליט עליהם מסגרת כזו רק בגלל הסביבה שהם אולי יתקלו בה בצבא?

הבא: איזה אנשים ידועים גדלו בחינוך ביתי?
הקודם: האם בוגרי חינוך ביתי יוכלו ללמוד באוניברסיטה?

bottom bar


2002 © יונת שרון    תנאי שימוש    כבד את ילדיך