כבד את ילדיך
כבד את ילדיך
פרספקטיבות ותובנות על

אמהוּת וקריירה

יונת שרון

(ראשי פרקים לסדנא ביום עיון באופן טבעי, מאי 2003)

0. רקע

אלבין טופלר, הגל השלישי, 1980:

עד כה עברו על האנושות שני גלי תמורה גדולים, אשר כל אחד מהם מחק את התרבויות או הציביליזציות הקודמות והחליפן באורחות חיים שבני הדורות הקודמים לא העלו בדמיונם. גל התמורה הראשון – המהפכה החקלאית – נמשך אלפי שנים בטרם שכך. הגל השני – הופעתה של הציביליזציה התעשייתית – נמשך שלוש-מאות שנה בלבד. כיום מואץ עוד יותר קצבה של ההיסטוריה וסביר להניח שהגל השלישי יחלוף על פני ההיסטוריה וימצה את עצמו בתוך כמה עשרות שנים. אנו, שנפל בחלקנו לחיות ברגע מכריע זה, נחוש איפוא בימי חיינו את מלוא כובדו ועוצמתו של הגל השלישי.

... הגל השלישי נושא בכנפיו אורח חיים חדש לאמיתו, המבוסס על מקורות אנרגיה מגוונים ומתחדשים; על שיטות ייצור ההופכות את פסי הייצור של מרבית בתי-החרושת לדבר שחלפה שעתו; על צורה חדשה של משפחה, משפחה לא-גרעינית; על מוסד חדש שאפשר לכנות "המעון האלקטרוני"; על בתי-ספר שונים בתכלית מאלה של היום; ועל תאגידים במתכונת העתיד. הציביליזציה הקורמת עור וגידים מעצבת תקני התנהגות חדשים ונושאת אותנו עמה אל מעבר לאחידות, מעבר לסינכרון ולמרכוז, מעבר לריכוז של אנרגיה, כסף ועוצמה.

... הציביליזציה של הגל השלישי מתחילה לסתום את הפער ההיסטורי בין היצרן לצרכן בהניחה את היסוד לכלכלת היצרנות לשם צריכה עצמית של המחר...

אני סבור שהבית יתפוס מקום מרכזי וראשון במעלה בציביליזצית הגל השלישי. עלייתו של היצרן-צרכן, התפשטותו של המעון האלקטרוני, המצאתם של דפוסים ארגוניים חדשים בעולם העסקים, האוטומציה והמעבר לייצור לא המוני – כולם מצביעים על התבססותו המחודשת של הבית כיחידה המרכזית בחברת המחר, יחידה בעלת תפקידים כלכליים, רפואיים, חינוכיים וחברתיים מוגברים.

1. הגדרת האתגרים

2. השחקנית הראשית

3. ציר ההתרחשות

4. מהלך העניינים

5. סביבה, חברה, תרבותלדף הראשי