הבא: אילו מחקרים קיימים על חינוך ביתי?
הקודם: איך ילדי חינוך ביתי יסתדרו בצבא?
שאלות ותשובות על חינוך ביתי

איזה אנשים ידועים גדלו בחינוך ביתי?

הבא: אילו מחקרים קיימים על חינוך ביתי?
הקודם: איך ילדי חינוך ביתי יסתדרו בצבא?

bottom bar


2002-2007 © יונת שרון    תנאי שימוש    כבד את ילדיך