הבא: איך פוגשים משפחות חינוך ביתי?
הקודם: איזה אנשים ידועים גדלו בחינוך ביתי?
שאלות ותשובות על חינוך ביתי

אילו מחקרים קיימים על חינוך ביתי?

להלן לקט הפניות למחקרים שפורסמו על חינוך ביתי. מהמחקרים עולה שילדי חינוך ביתי לא נופלים מחבריהם בהישגים אקדמיים וחברתיים, ולרוב אף עולים עליהם. כמו כן נראה שבשונה מחינוך בבי"ס, החינוך הביתי אינו גורם לקיבוע פערים חברתיים ולהגדלתם.

אבל כדאי לזכור שכל המחקרים האלה נערכו על אנשים אחרים, ולכן התוקף שלהם לגבי ילדיכם הוא מוגבל. המחקר החשוב ביותר הוא זה שאתם עורכים בעצמכם יחד עם ילדיכם, יום-יום ושעה-שעה.

How Does the Academic Performance of South African Home School Learners Compare to That of Learners in State Schools?
Wiechers, Bettie, and Dierdre Bester (2006). Journal of Human Sciences, vol 46, no 4. [summary]

החוקרים העבירו מבחני אוריינות וכישורים מתמטיים לילדי כתה ד' בבי"ס ובחינוך הביתי ומצאו כי תוצאות תלמידי החינוך הביתי גבוהות משמעותית מאלה של תלמידי בי"ס.

The Social Competence of Homeschooled And Conventionally Schooled Adolescents: A Preliminary Investigation.
Lopez Haugen, Denise (2005). Doctoral Dissertation, George Fox University. [online]

במחקר נבדקו מיומנויות חברתיות של ילדים מ-47 משפחות, מתוכן 15 בחינוך ביתי ו-32 בחינוך הממוסד. בחלק מהמדדדים גם ילדי החינוך הביתי וגם ילדי בי"ס היו בתחום הממוצע, אולם לילדי החינוך הביתי היה ניקוד גבוה יותר בכישורי חברה ובמדדים התומכים בהשגים לימודיים. לעומתם, לילדי בי"ס היה ניקוד גבוה יותר במדדים של חוסר התאמה לימודית וחברתית.

The Ins and Outs of Homeschooling: The Determinants of Parental Motivations and Student Achievement.
Collom, Ed (2005). Education and Urban Society, Vol. 37, No. 3. [online]

קולום חקר 235 ילדי חינוך ביתי מקבוצת חינוך ביתי בדרום קליפורניה. הוא מצא כי להשתייכות האתנית ולמעמד החברתי אין השפעה מובהקת על השגי הילדים, למרות שאצל ילדי בי"ס אלה גורמים משמעותיים.

Academic Abilities and Non-Academic Characteristics of ACT-Tested High School Graduates.
(1998-2005) [online]

במבחני הבגרות בארה"ב, בוגרי חינוך ביתי מקבלים בממוצע ציון 22.5-22.9 (לעומת ממוצע כלל הנבחנים שהוא בערך 21.0).

Home Education: Comparison of Home- and School-Educated Children on Pips Baseline Assessments.
Rothermel, Paula (2004). Journal of Early Childhood Research 2, no. 3. [online]

רותרמל עקבה אחרי 35 ילדי חינוך ביתי בני 4-5 ממגוון רחב של קבוצות סוציו-אקונומיות ובדקה את השגיהם הלימודיים. בעוד שבממוצע ההשגים של ילדי החינוך הביתי היו גבוהים מאלה של ילדי החינוך הממוסד, התגלה גם שלילדי חינוך ביתי ממעמד נמוך השגים טובים יותר מאשר ילדי המעמד הבינוני.
מהנתונים עולה שהגורמים המשפיעים על השגי הילדים הם שיטת לימוד גמישה ורמה גבוהה של מעורבות הורית, בלי תלות במעמד סוציו-אקונומי וברמת ההשכלה של ההורים.

A Study of Home School Graduates & Traditional School Graduates.
Jonesת Paul & Gene Gloeckner (2004). Journal of College Admission Spring 2004. [online]

נתוני המועצה להשכלה גבוהה של מדינת קולורדו מראים שלפי תוצאות מבחני הבגרות, המבחנים הפסיכומטריים, וציוני השנה הראשונה בקולג' – הציונים של בוגרי חינוך ביתי עולים במקצת על אלה של בוגרי בי"ס.

Academic Achievement of Homeschool and Public School Students and Student Perception of Parent Involvement.
Barwegen, Laura Mezzano, Nancy K. Falciani, S. Junlah Putnam, Megan B. Reamer, and Esther E. Stair (2004). School Community Journal 14, no. 1. [online]

החוקרים בדקו השגים לימודיים (מבחן ACT, מקביל למבחני בגרות) של 3 קבוצות: בוגרי חינוך ביתי, בוגרי חינוך ציבורי שגדלו עם מעורבות הורים גבוהה, ובוגרי חינוך ציבורי שגדלו עם מעורבות הורים נמוכה. החוקרים גילו שהשגי הקבוצה השלישית נמוכים משמעותית משל שתי האחרות.

Social Skills of Home Schooled & Conventionally Schooled Children: A Comparison Study.
Francis, David J. & Timothy Z. Keith (2004). Home School Researcher, Vol. 16, No. 1.

החוקרים השתמשו במבחן המיומנויות החברתיות SSRS כדי לבדוק 34 ילדי חינוך ביתי ו-34 ילדי בי"ס בגילאים 5-18. הם מצאו כי לילדי החינוך הביתי היה ניקוד גבוה יותר במדדי המיומנויות החברתיות.

Socialization Skills in Home Schooled Children Versus Conventionally Schooled Children.
Koehler, Lindsey D., Trent J. Langness, Sarah S. Pietig, Nicole L. Stoffel, Jamie L. Wyttenbach (2002). Journal of Undergraduate Research V. [online]

החוקרים השתמשו במבחן המיומנויות החברתיות SSRS כדי לבדוק 7 ילדי חינוך ביתי ו-16 ילדים מהחינוך הציבורי. לילדי החינוך הביתי היו תוצאות גבוהות יותר בכל המדדים: שיתוף פעולה, אסרטיביות, אחריות, ושליטה עצמית.

Home-Education: Rationales, Practices and Outcomes.
Rothermel, Paula (2002). University of Durham, UK. [online]

רות'רמל בדקה יותר מ-1000 ילדי חינוך ביתי בבריטניה ומצאה שהישגיהם האקדמיים עולים בהרבה על אלה של תלמידי בי"ס, ושהם מיומנים חברתית. כמו כן נמצא שבניגוד לתלמידי בי"ס, אצל ילדי חינוך ביתי לא היה קשר בין הישגים אקדמיים לבין השכבה הסוציואקונומית ורמת ההשכלה של הוריהם. הילדים שהשתתפו במחקר זה למדו באופן חופשי (unschooling) ולא לפי תוכנית לימודים קשיחה כנהוג בבי"ס.

College Success of Students from Three High School Settings.
Sutton, Joe P. & Galloway, Rhonda S. (2000). Journal of Research and Development in Education, Spring 2000. [summary]

סאטון וגאלאוויי בדקו השגים בקולג' של 21 בוגרי חינוך ביתי, 26 בוגרי בתי ספר פרטיים, ו-17 בוגרי בתי ספר ציבוריים. הם מצאו שאין הבדלים בין הקבוצות בהשגים אקדמיים, מיומנות מקצועית, התנהגות חברתית, ופעילות גופנית, אולם במדדי מנהיגות הם מצאו כי בוגרי חינוך ביתי עולים על בוגרי בתי ספר פרטיים.

Children’s Love of Learning: Home Schooling And Intrinsic Motivation For Learning.
Apostoleris, Nicholas H. (2000). Clark University. [online]

אפוסטולריס צפה על וראיין 60 משפחות חינוך-ביתי במסצ'וסטס בשביל לבדוק מגוון רחב של גורמים ומאפיינים. הוא גילה שאצל ילדי חינוך-ביתי ההנעה הפנימית ללמוד עולה עם השנים (בעוד שאצל ילדי בי"ס היא דועכת עם הגיל). הסתבר שהגורם המשפיע ביותר על הישגיהם של הילדים הוא מידת האוטונומיה שניתנה להם ע"י הוריהם. כמו כן נמצא שיש מתאם שלילי בין לימודים מובנים לבין הישגים.

Scholastic Achievement and Demographic Characteristics of Home School Students in 1998.
Rudner, L. M. (1999). Education Policy Analysis Archives, 7(8). [online]

רדנר השתמש במבחן סטנדרטי המקובל בבתי-ספר רבים בארה"ב בשביל לבחון 20,760 ילדי חינוך ביתי. החציון של הציונים שלהם היה בין האחוזון ה-75 ל-85 (בבי"ס ממלכתיים החציון הוא באחוזון ה-50, ובפרטיים הוא בין ה-65 ל-75). ילדי חינוך ביתי שלא היו מעולם בבי"ס קיבלו בממוצע ציונים גבוהים יותר מאלה שכן. לא נמצאה השפעה לתעודת הוראה אצל ההורים או למשך הזמן המוקדש ללימודים פורמליים, וגם לא למין התלמידים.

Strengths of Their Own – Home Schoolers Across America: Academic Achievement, Family Characteristics, and Longitudinal Traits.
Ray, Brian. D. (1997). Salem OR: National Home Education Research Institute Publications. [summary]

ריי חקר מגוון של מאפיינים אקדמיים וחברתיים אצל 5,402 ילדי חינוך ביתי. הוא מצא שבמבחנים ארציים הם היו בממוצע באחוזון ה-85, ושהציונים היו גבוהים יותר אצל ילדים שלמדו בחינוך ביתי שנתיים או יותר.
ריי מצא שרמת ההשכלה של ההורים בחינוך ביתי אינה גורמת להבדלים משמעותיים בהישגי הילדים. לעומת זאת, בבי"ס ילדים להורים פחות משכילים מקבלים ציונים נמוכים יותר בממוצע. כמו כן, ההבדלים בין ההישגים של בני מיעוטים לבין אלה של לבנים אינם משמעותיים במשפחות חינוך ביתי, בעוד שבבי"ס יש הבדלים של 10% ויותר. גם לרמת ההכנסות של המשפחה אין השפעה על הישגי הילדים בחינוך ביתי, בעוד שבבי"ס יש קשר ברור בין רמת הכנסה להישגים לימודיים. המסקנה העולה מגילויים אלה היא שחינוך ביתי עשוי להועיל במיוחד דווקא במשפחות משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.

An Exploratory Study of Home School Instructional Environments and Their Effects on the Basic Skills of Students with Learning Disabilities.
Duvall, Steven F., Ward, D. L., Delquadri, J. C., & Greenwood, C. R. (1997). Education and Treatment of Children vol 20 no 2. [online]

דובל ועמיתיו בדקו 8 תלמידים עם ליקויי למידה, חציים בחינוך המיוחד וחציים בחינוך ביתי. הם גילו כי מספר הפעמים שתלמידים עסקו בפעילות לימודית היה גדוול פי 2.5 בחינוך ביתי, ושתלמידי החינוך הביתי התקדמו בקריאה יותר מאשר תלמידי החינוך המיוחד, ואילו ההתקדמות במתמטיקה היתה שווה בשתי הקבוצות.

Home Schoolers, Self-Esteem, and Socialization.
Tillman, Vicki D. (1995). Home School Researcher, Vol. 11, No. 3.

טילמן מצאה כי לילדי חינוך ביתי יש הרבה הזדמנויות חברתיות ושמדד ההערכה העצמית שלהם גבוה מהממוצע.

A Nationwide Study of Home Education in Canada: Family Characteristics, Student Achievement, and Other Topics.
Ray, Brian. D. (1994). Lethbridge: Home School Legal Defense Association of Canada. [report]

ריי ניתח תוצאות מבחנים סטנדרטיים של 524 ילדי חינוך ביתי בקנדה ומצא שהם היו בממוצע באחוזון ה-76 ומעלה.

Comparison of Social Adjustment Between Home and Traditionally Schooled Students.
Shyers, Larry (1992). Home School Researcher, Vol. 11, No. 3. [report]

שיירס השווה התנהגות והתפתחות חברתית בין 70 ילדי חינוך ביתי ל-70 ילדים מבתי-ספר פרטיים. הוא מצא שההתפתחות החברתית של שתי הקבוצות דומה, ושלילדי חינוך ביתי היו פחות בעיות התנהגות באופן משמעותי. שיירס הסביר זאת בכך שילדי חינוך ביתי נוטים להתנהג לפי הדוגמא של הוריהם, בעוד ילדי בי"ס מושפעים יותר מהדוגמא של חבריהם לכתה.

Socialization of Home Schooled Children: A Communication Approach.
Smedley, Thomas C. (1992). Home School Researcher, Vol. 11, No. 3. [report]

סמדלי השווה 20 ילדי חינוך ביתי ל-13 ילדי בי"ס, תוך הקפדה על התאמה במאפיינים דמוגרפיים. הוא בדק מיומנויות תקשורת, חיברות, ומיומנויות חיים, ומצא שילדי החינוך הביתי בוגרים יותר מאשר ילדי בי"ס בתחומים אלה (ילדי החינוך הביתי היו בממוצע באחוזון ה-84 בסולם וינלנד, וילדי בי"ס באחוזון 27).
סמדלי כתב: "במערכת החינוך הממלכתית, ההתפתחות החברתית של הילדים היא אופקית, וזמנית, להתאמה (קונפורמיות) כלפי התלמידים האחרים. הורי חינוך ביתי מבקשים לחברת (socialize) את ילדיהם באופן אנכי, לאחריות, עזרה ובגרות, עם מבט לעבר העתיד."

Social and Emotional Status of Home Schooled Children and Conventionally Schooled Children in West Virginia.
Stough, Lee (1992). M.S. Thesis, University of West Virginia. [ED 353 079] [report]

סטאו השווה ילדים בגילים 7-14 מ-30 משפחות חינוך ביתי ו-32 אחרות, ולא מצא הבדלים ניכרים בתפיסת העצמי ובקצב רכישת הכישורים, הידע והגישות הדרושים לתפקוד החברה.

"We've Grown Up and We're OK" An Exploration of Adults Who Were Home-Educated As Students.
Knowles, J. Gary (1991). Paper presented at the 13th National Conference of the New Zealand Association for Research In Education. [summary]

נואלס חקר מבוגרים בוגרי חינוך ביתי ומצא שאף אחד מהם לא היה מובטל או קיבל קצבת סעד כלשהי (לעומת 5.6% אבטלה ו-11.2% מקבלי קצבאות סעד באוכלוסיה הכללית בגילם), כשני שלישים מהם היו נשואים (כמו הממוצע הכללי), 40% למדו בקולג', וכמעט שני שלישים עבדו כעצמאים. 94% ציינו שהחינוך הביתי הכין אותם לחיים עצמאיים, ו-79% אמרו שהחינוך הביתי עזר להם ליצור קשרים עם אנשים משכבות חברתיות שונות. 96% אמרו שהם היו בוחרים בחינוך ביתי שוב.

Academic Achievement and Its Relationship to Selected Variables Among Pennsylvania Homeschoolers.
Richman, Howard B., William Girten, and Jay Snyder (1990). Home School Researcher, Vol. 6, No. 4.

ריצ'מן מצא שתוצאות מבחנים משווים של ילדי חינוך ביתי בפנסילבניה היו בממוצע באחוזון ה-86 בקריאה, ובאחוזון ה-73 בחשבון.

The Outcomes of Home-Based Education: Employment and Other Issues.
Webb, Julie (1989). Educational Review, 41(2), 121-33. [EJ 393 193]

ווב מצאה שכל בוגרי החינוך הביתי שהמשיכו לאוניברסיטה הצליחו בלימודיהם, שלרוב החברתיות שלהם היתה טובה יותר משל הסטודנט הממוצע, ושהם לא נתקלו בבעיות בקבלה לעבודה.

The Effect of Home Schooling on The Leadership Skills of Home Schooled Students.
Montgomery, Linda (1989). Home School Researcher, Vol. 5 (1), 1-10. [report 1, report 2]

מונטגומרי מצאה שבני-נוער בחינוך ביתי אינם מנותקים מהפעילויות החברתיות של בני גילם, ושחינוך ביתי מטפח מנהיגות לפחות באותה מידה כמו בי"ס. בני-נוער בחינוך ביתי היו מעורבים בפעילות חברתית לפחות כמו אלה שבבתי ספר פרטיים, ויותר מאלה שבבתי-ספר ממלכתיים.

Summary of Two Reports From The Washington Homeschool Research Project.
Wartes, J. (1988). Home School Researcher, Vol. 4, No.2, pages 131-142 (ERIC Document Reproduction Service No.ED329329) [report]

ווארטס בדק תוצאות מבחני Stanford Achievement Test של ילדי חינוך ביתי ומצא שהם היו בממוצע באחוזון ה-68.

The 1987-88 Oregon Home School Survey: An Overview of the Findings.
Mayberry, Maralee (1988). Home School Researcher, Vol 4, No. 1.

73% מילדי החינוך הביתי במדינת אורגון קיבלו ציונים מעל לממוצע בבחינות משוות.

Self-Concept in Home-Schooling Children.
Taylor, John Wesley (1986). Doctoral dissertation, Andrews University, Berrien Springs, MI. Dissertation Abstracts International, 47, 2809A, Order No. DA8624219. [report]

טיילור בדק דימוי-עצמי אצל 224 ילדי חינוך ביתי ו-1183 ילדי בי"ס. הוא מצא שחצי מילדי החינוך הביתי היו מעל האחוזון ה-91 - 47% טוב יותר מהילד הממוצע. רק 10.3% היו מתחת לממוצע הכללי.

Home Educated Children's Social/Emotional Adjustment And Academic Achievement: A Comparative Study.
Delahooke, M.M. (1986). Doctoral dissertation, California School of Professional Psychology, Los Angeles. Dissertation Abstracts International, 47 475A. [report]

לילדי חינוך ביתי אותה רמת הסתגלות חברתית ורגשית כמו לילדי בתי ספר פרטיים, אבל הם פחות תלויים חברתית בקבוצת בני גילם.

הבא: איך פוגשים משפחות חינוך ביתי?
הקודם: איזה אנשים ידועים גדלו בחינוך ביתי?

bottom bar


2002-2005 © יונת שרון    תנאי שימוש    כבד את ילדיך