הבא: באילו שיטות הוראה משתמשים בחינוך ביתי?
הקודם: למה אנשים מחנכים את ילדיהם מהבית?
שאלות ותשובות על חינוך ביתי

האם הורים שאינם מורים יכולים ללמד את ילדיהם?

מכל האנשים בעולם, ההורים הם אלה שנמצאים בעמדה הכי טובה ללמד את ילדיהם: הם מכירים אותם ואת רמת הידע שלהם, הם יודעים מה מעניין אותם ואיך לגשת אליהם, הם בדרך-כלל יכולים להיות זמינים ברגע שהילד מתעניין במשהו, ואולי חשוב מכל - הם ממילא מלמדים את ילדיהם כל הזמן בעצם מעשיהם, דבריהם ונוכחותם, יותר מאשר הילדים ילמדו מכל אחד אחר.

מורים אמנם מקבלים הכשרה, אבל זו מכוונת יותר לניהול, תפעול ומדידה של ילדים בכיתה, ולא לתמיכה בלמידה של ילדים בסביבתם הטבעית ובמהלך הרגיל של חייהם.

אמנם כל הורה וכל מורה מביא איתו מטען שונה של ידע, כישורים ואופי אישי, ויש כאלה שיצליחו טוב יותר לעזור לילדים ללמוד מאשר אחרים, אבל הסיטואציה שבה מורים נדרשים ללמד ילדים, היא קשה ותובענית לאין ערוך מזו של הורים שעוזרים לילדיהם ללמוד:

  מורה בכתה הורה בחינוך ביתי
מספר תלמידים 20-40 1-5
חומר הלימוד מוכתב מלמעלה, לפי תכנון ועדיפויות של משרד החינוך. בהתאם לבחירת ההורים והילדים, תפור לפי מה שמתאים להם אישית בכל שלב.
שיטת הלימוד אחידה לכולם, לרוב מוכתבת מלמעלה, נתונה למגבלות לוגיסטיות של לימוד בכתה. גמישה, תפורה לפי סגנון הלמידה האישי של הילד.
שעות הלימודים מערכת קבועה של שעות ונושאים, לפי קביעת בי"ס ומשרד החינוך. כל רגע מה שמתאים עכשיו, בכל שעה ביום או בלילה.
ציוד לימודי בעיקר ספרי לימוד וחוברות או דפי עבודה. מדי פעם גם ספרים אמיתיים כמו אטלס או תנ"ך, ולפעמים אפילו דברים כמו סלעים או חיות שהובאו במיוחד. כל מה שיש בסביבה, כולל ספרים (אמיתיים או לימודיים), אנשים, חיות וצמחים, עצמים ומכונות, כלי עבודה, חומרים (לבישול, הדבקה, ניקוי, וכו'), בניינים, וכן הלאה.
שיטות הערכה מבחנים, ומה שהתלמידים מרשים לעצמם לחשוף בכתה. הכרות אינטימית, רצופה, וארוכת טווח שבין הורים לילדיהם.
מטרות לדאוג שהתלמידים יתאימו לדרישות המערכת. לעזור לילדים להגשים את מטרותיהם.
סביבה רגשית מתוחה; הילדים בבחינה מתמדת של המורה ושאר התלמידים ותחת מערכת דרישות חיצונית. בטוחה; הילדים בסביבתם הטבעית ובחברת הדמויות שהגנו עליהם מינקות.
הנעה (מוטיבציה) של הילדים ציונים ועונשים (כולל סמויים כמו השפלה או לחץ חברתי). הנעה פנימית.
הנעה של המורה/הורה שכר, מקצועיות, הנאה מהוראה. אהבה, אחריות הורית, הנאה מהחיים עם הילדים.
תוכנית הלימודים מתפרשת על נושאים רבים במקביל, עם התקדמות בקצב אחיד בכל נושא. גמישה, מאפשרת להתרכז בנושא אחד או שניים לפרץ לימוד מרוכז, או להתקדם בהדרגה לאורך זמן.

כמובן שכדי שחינוך ביתי יצליח, נדרשת מההורים לפחות אותה מחויבות שיש למורים כלפי התלמידים שלהם. כמו כן, ההורים צריכים לתת לעצמם לגדול עם הילדים ולהיות מוכנים ללמוד איתם ומהם דברים חדשים. אבל אצל רוב ההורים (גם אלה שלא בחינוך ביתי) הדברים האלה קורים מאליהם, לפחות במידה מספיקה בשביל להיות מסוגלים לעזור לילדיהם ללמוד.

הבא: באילו שיטות הוראה משתמשים בחינוך ביתי?
הקודם: למה אנשים מחנכים את ילדיהם מהבית?

bottom bar


2002 © יונת שרון    תנאי שימוש    כבד את ילדיך